Strona Główna

ALPMED-PORADNIA KARDIOLOGICZNA I NADCI¦NIENIA TĘTNICZEGO

BINEK,CICHOWSKI,PYSZKO

SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY

10-015 OLSZTYN ul.KNOSAŁY 7A LOK.B

TEL.503 599 004

 

PRZYJMUJˇ SPECJALI¦CI CHORÓB WEWNĘTRZNYCH:

-LEK.PIOTR BINEK-KARDIOLOG

 -DR N.MED.LESZEK CICHOWSKI-KARDIOLOG

-LEK.ARKADIUSZ PYSZKO-HIPERTENSJOLOG